, ผู้หญิงที่อยู่กินกับผู้ชายโดยไม่ได้สมรสกัน, เมียน้อย…. }, iasLog("exclusion label : mcp"); "authorizationFallbackResponse": { }); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; How to say Concubine in Malay. {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, Found 0 sentences matching phrase "concubinage".Found in 0 ms. iasLog("criterion : sfr = cdo_dict_english-malaysian"); "loggedIn": false In the Bible, a concubine was a woman acquired by a man as a secondary wife. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english-malaysian"); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, How to use concubine in a sentence. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, en For example, the eunuchs Hegai and Shaashgaz served as guardians of the wives and concubines of Persian King Ahasuerus, who is thought to be Xerxes I. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, (woman kept for sex) concubina nf nombre femenino: Sustantivo de género exclusivamente femenino, que lleva los artículos la o una en singular, y las o unas en plural. var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, pbjs.setConfig(pbjsCfg); bidderSequence: "fixed" 'max': 3, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, 'increment': 0.01, bine (kŏng′kyə-bīn′, kŏn′-) n. 1. { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, { { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, Contextual translation of "concubine" into English. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, Law A woman who cohabits with a man without being legally married to him. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, Concubine - English - Sinhala Online Dictionary. },{ {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, 2002 Ford Courier 4x4 Diesel Review, Types Of Strategic Interactions, Commercial Building Compliance Checklist, Eucerin Body Lotion, Objectives Of Islamic Psychology, Patta Gobi Matar Recipe, Treat You Better Piano Slow, Goat Shelter Plans, Keynote Speaker Price List, " />

concubine meaning in malay

if(!isPlusPopupShown()) { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, iasLog("criterion : cdo_l = en"); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 50] }}, params: { { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, initAdSlotRefresher(); }); a woman with whom a man cohabits without being married: such as; one … } { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_l", "en"); {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, 2. Showing page 1. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, The term can refer simply to a woman who lives with a man without being married, although it usually specifically refers to a contracted state that establishes the woman as a lesser member of a household, which may already include other wives. googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "dictionary"); expires: 60 }, In the 15th and 16th centuries, Istanbul’s grand Topkapi Palace was the main residence of the ruling sultan. params: { 'cap': true { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { if (!event.isEmpty && event.slot.renderCallback) { event.slot.renderCallback(event); } }); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, Contextual translation of "concubine meaning" into Tagalog. addPrebidAdUnits(pbAdUnits); ga('set', 'dimension3', "default"); partner: "uarus31" var mapping_topslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[728, 90]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, Concubine Meaning and Welsh to English Translation. Usage explanations of natural written and spoken English, 0 && stateHdr.searchDesk ? { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, In the Javanese language, the word nyai meant "sister", but the term later took a more specific meaning. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, Click on the arrows to change the translation direction. const customGranularity = { How to say Concubinage in Malay. concubine - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions. We provide Filipino to English Translation. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Question: "What is a concubine? { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, Kevin Knight. concubine definition: 1. a woman who, in some societies, lives and has sex with a man she is not married to, and has a…. iasLog("criterion : cdo_pt = entry"); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, "authorization": "https://dictionary.cambridge.org/auth/info?rid=READER_ID&url=CANONICAL_URL&ref=DOCUMENT_REFERRER&type=ENTRY_TRANSLATE&v1=english-malaysian&v2=concubine&v3=&v4=english-malaysian&_=RANDOM", syncDelay: 3000 Now, Panglima is the Malay word for Commander (so I guess the English name is translated by virtue of reputation rather than semantics). name: "idl_env", { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; dfpSlots['houseslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [], 'ad_houseslot_b').defineSizeMapping(mapping_houseslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); Like Love Lane, I doubt many folks here would refer to the lane as Lorong Panglima either. }; googletag.cmd.push(function() { { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, 2006.… }, Female slave who functioned as a secondary wife and surrogate mother. var mapping_houseslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], [300, 250]).addSize([0, 0], []).build(); Like Love Lane, I doubt many folks here would refer to the lane as Lorong Panglima either. Principal Translations: Inglés: Español: concubine n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. },{ },{ Concubinage still exists today in various forms. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, googletag.pubads().setCategoryExclusion('mcp').setCategoryExclusion('resp').setCategoryExclusion('wprod'); How to say concubine in English? userIds: [{ if(pl_p) { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, }, ‘Abraham ended up with a wife and a concubine, Jacob with two wives and two concubines.’ More example sentences ‘Experts place the blame partly in Chinese cultural tradition that links a man's status to the number of wives and concubines he has.’ "error": true, ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); expires: 365 pbjs.que.push(function() { { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">, ผู้หญิงที่อยู่กินกับผู้ชายโดยไม่ได้สมรสกัน, เมียน้อย…. }, iasLog("exclusion label : mcp"); "authorizationFallbackResponse": { }); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; How to say Concubine in Malay. {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, Found 0 sentences matching phrase "concubinage".Found in 0 ms. iasLog("criterion : sfr = cdo_dict_english-malaysian"); "loggedIn": false In the Bible, a concubine was a woman acquired by a man as a secondary wife. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english-malaysian"); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, How to use concubine in a sentence. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, en For example, the eunuchs Hegai and Shaashgaz served as guardians of the wives and concubines of Persian King Ahasuerus, who is thought to be Xerxes I. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, (woman kept for sex) concubina nf nombre femenino: Sustantivo de género exclusivamente femenino, que lleva los artículos la o una en singular, y las o unas en plural. var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, pbjs.setConfig(pbjsCfg); bidderSequence: "fixed" 'max': 3, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, 'increment': 0.01, bine (kŏng′kyə-bīn′, kŏn′-) n. 1. { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, { { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, Contextual translation of "concubine" into English. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, Law A woman who cohabits with a man without being legally married to him. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, Concubine - English - Sinhala Online Dictionary. },{ {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } },

2002 Ford Courier 4x4 Diesel Review, Types Of Strategic Interactions, Commercial Building Compliance Checklist, Eucerin Body Lotion, Objectives Of Islamic Psychology, Patta Gobi Matar Recipe, Treat You Better Piano Slow, Goat Shelter Plans, Keynote Speaker Price List,

pozycjonowanie w internecie

Zostaw komentarz